Tin tức

Tin tức

tin tức 1 (1) (1) (1)

19th 2022

tin tức 1 (1) (1) (1)

– Về khoảng cách phun thì sẽ căn cứ theo áp lực của máy xịt rửa xe, nếu áp lực mạnh thì đứng xa và ngược lại. – Những vị trí thường có nhiều vết bẩn đã được làm mềm từ bước đầu, tới bước này khi dùng nước xịt mạnh, thì các vết bẩn sẽ dễ dàng trôi đi.

tin tức 1 (1) (1)

19th 2022

tin tức 1 (1) (1)

– Về khoảng cách phun thì sẽ căn cứ theo áp lực của máy xịt rửa xe, nếu áp lực mạnh thì đứng xa và ngược lại. – Những vị trí thường có nhiều vết bẩn đã được làm mềm từ bước đầu, tới bước này khi dùng nước xịt mạnh, thì các vết bẩn sẽ dễ dàng trôi đi.

tin tức 1 (1)

19th 2022

tin tức 1 (1)

– Về khoảng cách phun thì sẽ căn cứ theo áp lực của máy xịt rửa xe, nếu áp lực mạnh thì đứng xa và ngược lại. – Những vị trí thường có nhiều vết bẩn đã được làm mềm từ bước đầu, tới bước này khi dùng nước xịt mạnh, thì các vết bẩn sẽ dễ dàng trôi đi.

tin tức 1

19th 2022

tin tức 1

– Về khoảng cách phun thì sẽ căn cứ theo áp lực của máy xịt rửa xe, nếu áp lực mạnh thì đứng xa và ngược lại. – Những vị trí thường có nhiều vết bẩn đã được làm mềm từ bước đầu, tới bước này khi dùng nước xịt mạnh, thì các vết bẩn sẽ dễ dàng trôi đi.
0
Chỉ đường
Zalo
Hotline

0932 456 789